مدیرعامل کانتور فیتزجرالد خود را طرفدار پروپاقرص تتر معرفی کرد هاوارد لوتنی…

مدیرعامل کانتور فیتزجرالد خود را طرفدار پروپاقرص تتر معرفی کرد

🔸 هاوارد لوتنیک، مدیرعامل شرکت خدمات مالی آمریکایی کانتور فیتزجرالد اخیراً در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌بی‌سی خود را یکی از طرفداران پروپاقرص تتر معرفی کرده است و گفته مؤسسه تحت‌مدیریت او متولی بخشی از ذخایر این مجموعه است. لوتنیک همچنین تأیید کرده است که ارزش ذخیار تتر هم‌اکنون بیش از ۹۰میلیارد دلار برآورد می‌شود.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه