مدیر ارشد حقوقی ریپل‌لبز: کنار کشیدن کمیسیون از شکایت خود یک توافق نبوده، ک…

مدیر ارشد حقوقی ریپل‌لبز: کنار کشیدن کمیسیون از شکایت خود یک توافق نبوده، کمیسیون تسلیم شده است!

🔸 استوارت آلدروتی، مدیر ارشد حقوقی ریپل‌لبز، رد همه اتهامات علیه مدیران ریپل را به جامعه این توکن تبریک گفت و اعلام کرد این یک پیروزی واقعی است.
آلدروتی در ایکس نوشت: «کمیسیون بورس آمریکا اشتباهی جدی انجام داد که شخصا براد و کریس را تعقیب کرد – و اکنون آن‌ها تسلیم شده‌اند و تمام اتهامات علیه مدیران ما را رد کرده‌اند.»
مدیر ارشد حقوقی ریپل در ادامه تاکید کرد که این یک توافق نبوده و کمیسیون عملا تسلیم شده است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه