مدیر ارشد فناوری ریپل می‌گوید او در گذشته ۴۰ هزار اتریوم را زمانی که یک دلا…

مدیر ارشد فناوری ریپل می‌گوید او در گذشته ۴۰ هزار اتریوم را زمانی که یک دلار قیمت داشت فروخته است

🔸 دیوید شوارتز، مدیر ارشد فناوری ریپل، اخیراً فاش کرد که چگونه فروش زودهنگام دارایی‌های اتریوم او منجر به از دست دادن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار شده است.
شوارتز ایکس نوشت که “۴۰ هزار اتریوم را به قیمت حدود ۱ دلار فروختم تا پنل‌های خورشیدی را در خانه‌ای که دیگر مالک آن نیستم قرار دهم.”
به گفته مدیر ارشد فناوری ریپل در مدت کوتاهی، ارزش آن ۴۰ هزار اتریوم به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.
شوارتز در ادامه نوشت که پدرش نیز چنین اشتباهی کرده و سبد سهام اپل خود را فروخت تا بودجه خرید و بازسازی یک خانه جدید را تامین کند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه