مشارکت بازوی مدیریت دارایی دویچه بانک با گلسی برای انتشار استیبل کوین یوروی…

مشارکت بازوی مدیریت دارایی دویچه بانک با گلسی برای انتشار استیبل کوین یورویی

🔸 بازوی مدیریت دارایی دویچه بانک، DWS، از تشکیل شرکت «آل‌یونیتی» با همکاری شرکت گلسی دیجیتال و فلو تردیز برای انتشار مشترک یک استیبل کوین یورویی خبر داد. طبق اطلاعیه منتشرشده، این استیبل کوین به‌طور کامل وثیقه و تحت نظارت سازمان فدرال نظارت بر امور مالی آلمان منتشر خواهد شد. استفان هوپس، مدیرعامل DWS گفت: «از طریق تشکیل آل‌یونیتی، ما در آینده شکاف بین اکوسیستم‌های مالی سنتی و دیجیتال را برای ایجاد یک ارائه‌دهنده اصلی خدمات زیرساخت پر خواهیم کرد که تسویه‌حساب امن آن‌چین را برای استفاده سازمانی، شرکتی و خصوصی تسهیل می‌کند».

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه