معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که بخش عمده‌ای از تامین مالی گروه‌های …

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که بخش عمده‌ای از تامین مالی گروه‌های تروریستی از ارزهای دیجیتال ناشی نمی‌شود

🔸 معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ارزهای دیجیتال سهم عمده‌ای از تامین مالی گروه‌های تروریستی را به خود اختصاص نمی‌دهند.
والی آدیامو در سخنرانی خود در لندن می‌گوید که تامین مالی تروریسم در حال تکامل است و ظهور ارزهای دیجیتال به بازیگران بد کانال جدیدی برای انتقال وجوه خود می‌دهد اما فعلا ارزهای دیجیتال سهم بزرگی از این بخش ندارد. در ادامه معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد که با ظهور اینترنت نیز آن‌ها شاهد چنین اتفاقاتی با پی‌پل و دیگر پرداخت‌های آنلاین بوده‌اند که با همکاری نزدیک و ایجاد ساختار قانونی مشخص، مشکل را حل کردند.
«امروز، من می‌توانم بگویم که استفاده از ارزهای دیجیتال روش‌های تامین مالی گروه‌های تروریستی نیست. با این حال، با اقداماتی که اکنون انجام می‌دهیم، از تبدیل شدن آن به روشی که در آینده منبع تأمین مالی شود جلوگیری می‌کنیم..

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه