مقامات مونته‌نگرو علیه دو کوان کیفرخواست صادر کردند به گزارش رسانه‌های محلی…

مقامات مونته‌نگرو علیه دو کوان کیفرخواست صادر کردند

🔸 به گزارش رسانه‌های محلی، دادستان‌های مونته‌نگرو علیه دو کوان، بنیان‌گذار و مدیرعامل پیشین ترافورم لبز و هونگ چانگ جون به اتهام جعل اسناد قانونی کیفرخواست صادر کرده‌اند. این دو نفر در ۲۳ مارس (۳ فروردین) در فرودگاه پادگوریکا در مونته‌نگرو در حالی دستگیر شدند که در تلاش بودند تا با مدارک جعلی به دبی سفر کنند. طبق این گزارش‌ها، دادستانی ناحیه پودگوریتسا مدارکی را به دادگاه ارائه کرده است که کوان و چانگ جون را به جعل اسناد رسمی متهم می‌کند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه