موجودی بیت‌کوین صرافی‌ها به پایین‌ترین میزان ۵ سال گذشته رسید موجودی بیت‌کو…

موجودی بیت‌کوین صرافی‌ها به پایین‌ترین میزان ۵ سال گذشته رسید

🔸 موجودی بیت‌کوین در صرافی‌ها اخیراً به یک رکورد جدید کاهش یافته است و تنها ۲.۲۹۱ میلیون بیت‌کوین در صرافی‌ها ثبت شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که این رقم به سطوحی رسیده که آخرین بار در سال ۲۰۱۸ مشاهده شد. در آخر هفته گذشته، حجم قابل توجهی بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شد که عمدتاً به «نهنگ‌ها» نسبت داده می‌شود.
این روند ممکن است نشان‌دهنده احساسات صعودی‌تر در میان سرمایه‌گذاران بزرگ باشد، زیرا آن‌ها دارایی‌های خود را از صرافی‌ها به کیف پول‌های خصوصی منتقل می‌کنند تا نگهداری بلندمدتی داشته باشند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه