نهنگ قدیمی بیت‌کوین بعد از ۳ سال ۵ هزار عدد بیت‌کوین را منتقل کرد یک نهنگ ب…

نهنگ قدیمی بیت‌کوین بعد از ۳ سال ۵ هزار عدد بیت‌کوین را منتقل کرد

🔸 یک نهنگ بیت‌کوین که از سال ۲۰۲۰ خفته بود، دوباره بیدار شد و ۵ هزار عدد بیت‌کوین را از آدرس کیف پول خود منتقل کرد. طبق گفته ارائه دهنده داده‌های زنجیره‌ای Arkham Intelligence، وجوه به دو آدرس جدید منتقل شد.
این نهنگ بیت‌کوین را از استخر Poolin در سال ۲۰۲۰ دریافت کرد. در آن زمان قیمت بیت‌کوین ۹۷۰۰ دلار بوده و ارزش کل آن ۴۸.۵ میلیون دلار بود.
داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که این نهنگ ۴ هزار عدد بیت‌کوین را به یک آدرس و ۱۰۰۰ بیت کوین را به آدرس دوم منتقل کرده است. هر دو آدرس کیف پول جدید هستند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه