هولدرهای دارای ۱۰ تا ۱۰۰ بیت کوین، در پنج هفته گذشته ۵۲هزار واحد جدید خریداری کر…

هولدرهای دارای ۱۰ تا ۱۰۰ بیت کوین، در پنج هفته گذشته ۵۲هزار واحد جدید خریداری کرده‌اند
🔸 داده‌های پلتفرم تحلیلی سانتیمنت نشان می‌دهد آن دسته از هولدرهای بیت کوین که بین ۱۰ تا ۱۰۰ واحد موجودی دارند، در پنج هفته گذشته و در حالی که بیت کوین در این مدت ۲۷ درصد از ارزش خود را از دست داده است، در مجموع ۵۲هزار واحد جدید خریداری کرده و دارایی خود را به بیش از ۴.۲۹ میلیون واحد رسانده‌اند.
اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه