واکنش مثبت قیمت ریپل (XRP) به خبر کنار کشیدن کمیسیون بورس و اوراق بهادار آم…

واکنش مثبت قیمت ریپل (XRP) به خبر کنار کشیدن کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از شکایت خود علیه مدیران ریپل.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه