وب‌سایت صرافی کوین بیس در قزاقستان فیلتر شد وزارت فرهنگ و اطلاعات قزاقستان …

وب‌سایت صرافی کوین بیس در قزاقستان فیلتر شد

🔸 وزارت فرهنگ و اطلاعات قزاقستان تأیید کرده که به درخواست وزارت توسعه دیجیتال این کشور، دسترسی به وب‌سایت صرافی ارز دیجیتال کوین بیس را با آی‌پی‌های داخلی مسدود کرده است. گفته می‌شود وزارت توسعه دیجیتال قزاقستان فعالیت‌های کوین بیس را ناقض مقررات دارایی‌های دیجیتال در این کشور شناسایی کرده است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه