ورود ۱۰۴میلیون دلار سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت کوین در هفته گذشته…

ورود ۱۰۴میلیون دلار سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت کوین در هفته گذشته

🔸 داده‌های گزارش کوین‌شیرز نشان می‌دهد که با ورود ۱۱۴میلیون دلار به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در هفته گذشته، ارزش کل سرمایه ورودی به آن‌ها طی ۴ هفته گذشته به ۳۴۵میلیون دلار رسیده است. در نتیجه، بازار تقریباً توانست تا خروج ۴۰۸میلیون دلاری سرمایه در یک دوره ۶هفته‌ای پیش از این را جبران کند. طبق این گزارش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت کوین با ورود سرمایه ۱۰۴میلیون دلاری در کانون توجه سرمایه‌گذاران در هفته گذشته بوده‌اند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه