پیام هماهنگ کارکنان OpenAI در حمایت از سم آلتمن: OpenAI بدون افرادش هیچی نی…

پیام هماهنگ کارکنان OpenAI در حمایت از سم آلتمن: OpenAI بدون افرادش هیچی نیست!

🧠 به‌دنبال قطعی‌شدن جدایی سم آلتمن از OpenAI و پیوستنش به تیم مایکروسافت، برخی از مدیران ارشد و کارکنان این مجموعه با انتشار پیام مشترک «OpenAI بدون افرادش هیچی نیست» در صفحه توییتر خود، از سم آلتمن، مدیرعامل اخراج‌شده این شرکت حمایت کردند. این اقدام می‌تواند هشداری از طرف کارکنان OpenAI باشد و در صورت عدم بازگشت آلتمن، ممکن است منجر به استعفاهای گسترده‌تر در این مجموعه شود.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه