پیتر شیف: ما هنوز در اوایل بزرگترین سقوط بازار اوراق قرضه در تاریخ ایالات م…

پیتر شیف: ما هنوز در اوایل بزرگترین سقوط بازار اوراق قرضه در تاریخ ایالات متحده هستیم

🔸 پیتر شیف، مدیر اجرایی یورو پاسیفیک کپیتال، هشداری درباره آنچه به عقیده او مراحل اولیه بزرگترین سقوط بازار اوراق قرضه در تاریخ ایالات متحده است، صادر کرد.
شیف ادامه داد که هر نهادی – از دولت‌ها و شرکت‌ها گرفته تا مالکان و خانواده‌ها – که برای ثبات مالی خود به بدهی‌های کم‌هزینه وابسته بوده‌اند، با عواقب شدیدی مواجه خواهند شد. به گفته شیف، با سقوط بازار اوراق قرضه، این نهادها در معرض خطر نابودی مالی قرار دارند.
علاوه بر این، شیف معتقد است که هرگونه تلاش فدرال رزرو برای مداخله در این وضعیت می‌تواند اوضاع را بدتر کند. او استدلال می‌کند که اگر فدرال رزرو برای “نجات” این نهادهای در حال مبارزه وارد عمل شود، می تواند ناخواسته با ایجاد تورم آن‌ها را به‌صورت کامل نابود کند. چراکه تورم قدرت خرید پول را از بین می‌برد و این امر پرداخت بدهی‌های این نهادها و انجام سایر تعهدات مالی را دشوارتر می‌کند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه