پیشنهاد راه‌اندازی یونی سواپ در zkEVM پالیگان به تصویب رسید نسخه ۳.۰ صرافی …

پیشنهاد راه‌اندازی یونی سواپ در zkEVM پالیگان به تصویب رسید

🔸 نسخه ۳.۰ صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ در ماشین مجازی اتریوم مبتنی بر پروتکل دانایی صفر (zkEVM) پالیگان راه‌اندازی خواهد شد. در حالی که زمان رأی‌گیری هنوز به پایان نرسیده، با بیش از ۴۲.۴میلیون رأی موافق، حدنصاب ۴۰میلیونی لازم برای تصویب این پیشنهاد به‌دست آمده است. داده‌های تالی، داشبورد رأی‌گیری برای پروژه‌های دیفای نشان می‌دهد که تمام ۱۹۱ آدرس اتریوم از جمله کانسنسیس و پلتفرم مدل‌سازی مالی گانتلِت به این پیشنهاد رأی مثبت داده‌اند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه