کالیفرنیا در سال ۲۰۲۵ قانون ارز دیجیتال خود را اجرایی خواهد کرد گاوین نیوسا…

کالیفرنیا در سال ۲۰۲۵ قانون ارز دیجیتال خود را اجرایی خواهد کرد

🔸 گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، پس از تصویب لایحه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، حال زمان معینی را نیز برای اجرایی شدن آن مشخص می‌کند.
قانون جدید، وزارت حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) را به عنوان مرجع نظارتی مسئول صدور مجوز و اجرای فعالیت‌های ارز دیجیتال تعیین می‌کند.
فرماندار نیوسام تاکید می‌کند که این چارچوب نظارتی حمایت از مصرف کننده و سرمایه گذار را افزایش می‌دهد، تقلب را کاهش می‌دهد و مسئولیت پذیری در قبال فعالیت‌های غیرقانونی را افزایش می‌دهد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه