کور ساینتیفیک طرح ورشستگی فصل ۱۱ خود را ثبت کرد شرکت استخراج بیت کوین کور س…

کور ساینتیفیک طرح ورشستگی فصل ۱۱ خود را ثبت کرد

🔸 شرکت استخراج بیت کوین کور ساینتیفیک، طرح ورشکستگی فصل ۱۱ خود را در دادگاه بخش هیوستن‌ ایالات متحده به ثبت رساند. بر اساس این پرونده، کور ساینتیفیک به‌دنبال ایجاد اجماع هرچه بیشتر در مورد چگونگی ایجاد یک شرکت جدید پس از خروج از روند ورشکستگی است. این شرکت می‌گوید که نقدینگی‌اش از زمان اعلام ورشکستگی فصل ۱۱ رو به افزایش بوده و و بر اصلاح طرح کسب‌وکار خود برای بازگشت موفقیت آمیز متمرکز شده است. کور ساینتیفیک، بهبود شرایط مالی خود را به رشد قیمت بیت کوین، افزایش نرخ هش شبکه و کاهش هزینه‌های انرژی نسبت می‌دهد. ورشکستگی فصل ۱۱ به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا زمان توافق ذینفعان بر سر یک طرح بازسازی به فعالیت خود ادامه دهند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه