گزارش اخیر گلس‌نود نشان می‌دهد تعداد آدرس‌هایی که حداقل یک بیت‌کوین دارند ب…

گزارش اخیر گلس‌نود نشان می‌دهد تعداد آدرس‌هایی که حداقل یک بیت‌کوین دارند به بالاترین حد خود رسیده است

🔸 با وجود نوسانات قیمت بیت‌کوین، تعداد هولدرهای بیت‌کوین افزایش یافته و حتی رکوردی ثبت کرده است.
گزارش اخیر گلس‌نود نشان داد که تعداد آدرس‌هایی که یک بیت‌کوین را در خود جای داده‌اند، به بالاترین حد خود یعنی ۱,۰۰۹,۸۵۰ رسیده است. این نقطه عطف قابل توجه نشان دهنده روند انباشت بیت‌کوین در این محدوده قیمتی است.
این میزان دارنده حداقل یک عدد بیت‌کوین، رکوردی در تاریخ بیت‌کوین است. همچنین مجموع هولدرهای بیت‌کوین نیز به ۳۰۰ هزار آدرس رسیده است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه