گوگل کلود با یک شرکت فعال در توسعه شبکه لایتنینگ بیت کوین وارد همکاری شد سر…

گوگل کلود با یک شرکت فعال در توسعه شبکه لایتنینگ بیت کوین وارد همکاری شد

🔸 سرویس پردازش ابری گوگل، یعنی گوگل کلود، همکاری جدیدی را با ولتِج، یکی از شرکت‌های فعال در زمینه توسعه زیرساخت‌های مرتبط با شبکه لایتنینگ بیت کوین آغاز کرده است. در جریان این همکاری، ولتج از سرویس‌های پردزاش ابری گوگل کلود برای گسترش خدمات خود استفاده خواهد کرد و در مقابل گوگل می‌تواند از تیم ولتج به‌عنوان یک پیمان‌کار در پروژه‌های مرتبط با بیت کوین یا لایتنینگ خود استفاده کند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه