۸۸ درصد از هولدرهای بلندمدت شیبا اینو در ضرر هستند تعداد سرمایه گذاران شیبا…

۸۸ درصد از هولدرهای بلندمدت شیبا اینو در ضرر هستند

🔸 تعداد سرمایه گذاران شیبا اینو که دارای موقعیت زیان‌ده هستند در ۲۰ روز گذشته افزایش یافته است. با تکیه بر داده‌های IntotheBlock حال مشخص شده ۸۸ درصد از هولدرهای شیبا اینو در ضرر هستند که نسبت به ۸۲ درصد ماه گذشته، افزایش داشته است.
طبق گزارش منتشر شده تنها ۹ درصد از کل سرمایه گذاران شیبا دارای موقعیت سودآور هستند.
شیبا اینو در یکسال گذشته شاهد کاهش قیمت ۳۵ درصدی بوده است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه